Responsabilitate Socială Corporativă

Mediu

Avem o abordare concentrată pe protecția mediului. Suntem conștienți de responsabilitatea și oportunitatea de a influența modul în care clădirile sunt construite, aprovizionate, gestionate, ocupate și vândute.

cr-planet-hero-972x1296

Overview

Fiind cel mai mare manager global de active imobiliare comerciale, luăm proactiv măsuri ca proprietățile noastre să fie prietenoase cu mediul. Țintim să reducem emisiile de gaze cu efect de seră generate prin operațiunile noastre și de proprietățile pe care le gestionăm. 

Politica de durabilitate

Angajamentul și politica de durabilitate

CBRE se dedică pentru a crea un viitor durabil, pentru noi toți. Am început să lucrăm către acest obiectiv pornind de la impactul spațiilor de lucru și clădirilor pe care le ocupăm și le gestionăm pentru clienți. Căutăm în mod activ modalități de a măsura și reduce acest impact. De aceea, în 2021 ne-am angajat să ajungem la neutralitatea emisiilor de carbon până în 2040: mai multe despre planul nostru, aici.

Angajamentul CBRE față de durabilitatea mediului  descrie sistemul de management după care ne ghidăm în practicile și programele de durabilitate și de mediu. În plus, Politica noastră de durabilitate a mediului  subliniază ambiția noastră de a reduce impactul asupra mediului și de a promova practici de real estate sustenabile.

Sustenabilitate

Programele noastre de sustenabilitate au ca rezultat o amprentă de carbon redusă și totdată diminuarea riscurilor de oprire temporară a afacerii.

sustainability-transformation-cta-breaker-1424x1146

Contactează-ne