• V současné době se v České republice nachází 6.98 mil. m² moderních industriálních ploch určených k pronájmu.
  • Celkem bylo dokončeno 16 hal  souhrnné velikosti 232 200 m².
  • Čistá realizovaná poptávka (bez reneg.) činila v posledním čtvrtletí roku 2017 cca 213 400 m² a převyšovala průměrné hodnoty za posledních pět let. Celková realizovaná poptávka dosáhla hladiny 359 500 m² .
  • Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 začala výstavba pěti hal o celkové ploše 64 700 m².